Huisregels

Om het festival voor jou en andere feestgangers leuk en veilig te houden, hanteren we dit jaar huisregels op de Markt. Deze kun je ook terugvinden op prominente plaatsen op het terrein.

Belangrijk om te weten: eigen consumpties zijn dit jaar niet toegestaan op het festivalterrein.

 • Voor jou en onze veiligheid kun je een fouillering-/visitatiecontrole krijgen bij toegang tot de markt.
 • Het is niet toegestaan eigen etenswaren, alcohol, frisdrank, blik en glaswerk mee te nemen of te nuttigen op het festivalterrein.
 • Bij constatering van overmatig alcoholgebruik word je verzocht de markt te verlaten.
 • Bij constatering van alcoholgebruik onder de 18 jaar word je verwijderd van het festivalterrein en overgedragen aan de opsporingsbeambte.
 • Op dit festival geldt een “zero tolerance” beleid, hierdoor zijn alle vormen van drugs verboden. Deze worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
 • Wapens zijn verboden, alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapen zullen in beslag worden genomen en overgedragen aan de politie.
 • Bij constatering van een strafbaar feit zal de beveiliging/ organisatie de politie in kennis stellen.
 • Racistisch gedrag is niet toegestaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers.
 • Crowdsurfen is verboden.
 • De organisatie/beveiliging behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bezoeker de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen.
 • Voor jou en onze veiligheid kunnen wij gebruik maken van camera’s op het festivalterrein.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein, tenzij hiervoor toestemming is van de organisatie;
 • De organisatie van het festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade/diefstal van bezittingen van bezoekers.
 • Het is niet toegestaan om professionele beeld- en opnameapparatuur mee te nemen op het festivalterrein zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken, de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gehoorbeschadiging die eventueel kan ontstaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid aan te passen, indien gewenst.
 • Het betreden van het festivalterrein (markt) is volledig op eigen risico.